Το Μεταφραστικό μας γραφείο επανήλθε σε πλήρη λειτουργία και είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήματα, αναθέσεις έργων κανονικά.

 

Μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά μέσω e-meil, τηλεφωνικά ή αφήνετε μήνυμα στον αυτόματο τηλεφωνητή μας.

 

 Η Ομάδα

 

Υπηρεσίες 

μετάφρασης 

'επικυρωμένα'

Εταιρικών Εγγράφων

ειδικά

για χρήση στο εξωτερικό

προς διεύρυνσης δραστηριοτήτων

στην αλλοδαπή

*

Όλες οι γλώσσες

Όλα τα

είδη εγγρώφων σας.

 

 

   

 

Ιδρύματα,

Ακαδημαϊκοί, 

Νομικοί,

Ιατρικά κέντρα,

Ιατρικές επιστήμες,

Ιατρικά μηχανήματα,

Συμβολαιογρά-φοι,

Οικονομολόγοι,

Πολιτικοί μηχανικοί,

Τοπογράφοι,

Μηχανολόγοι,

Ηλεκτρολόγοι,

Ηλεκτρονικοί,

Τηλεπικοινωνίες,

Συγγραφείς,

Σχεδιαστές,

Διατροφολόγοι,

Γενετιστές,

Ενδυματολόγοι,

Συγκοινωνιολόγοι,

Περιβαλλοντολόγοι,

κλπ

 

 

 

 

 

animated-greece-flag-image-0012

  

 Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ 

 

* Μεταφράσεις παντός τύπου, θεματολογίας, επιπέδου.  

   - σε έγγραφη  (έντυπη ή ηλεκτρονική) μορφή

    - Παράλληλες και συναφείς υπηρεσίες

    - Διερμηνεία, απομαγνητοφώνησητροποποίηση, κλπ.

    - Αποστολή / παραλαβή από και προς τον χώρο σας.

 

     

 Υπηρεσίες πανελλαδικά:

 

Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, 

Κρήτη, Πελοπόννησος, Αττική, Κεντρική Ανατολική και Δυτική Ελλάδα

 

Απεριόριστα παγκοσμίως  

Παροχή εξυπηρέτησης υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας παγκοσμίως 

 

 

 

UA-38212899-1