ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Θέση: Μετάφραση 

Συνεργασία:  Διαρκής 

Γλώσσα:  Όλες 

Περιοχή: Διεθνώς

 Συνεργασία / Προοπτική

-Μεταφραστές

-Διερμηνείς

-Καθηγητές

         *Γερμανικής, Κινεζικής, Τουρκικής, Ρωσικής, Αραβικής κλπ....

Αποστέλλετε το πλήρες βιογραφικό σας και την ειδικότητα σας με προσδοκώμενες αποδοχές στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

info@translingua-hellas.gr         με την ένδειξη          υνεργασία (γλώσσα/ες)".

___________________________________________

Μεταφράσεις:

Συνεργάτες:

Όλες οι γλώσσες 

Περιοχή: 

Όλες & Διεθνώς

Περίοδος: Διαρκής  

 

 

Εκπαιαδευτικοί συνεργάτες: 

Γλώσσες:              Γερμανική, Κινεζική, Τουρκική, Ρωσική, Αραβική, Ευρωπαϊκές, Ασιατικές, Ν. Αμερικής.....

Περιοχή:              Βόρειος Ελλάδα

Περίοδος:            Διαρκής  

  

Ιδρύματα,

Ακαδημαϊκοί, 

Νομικοί,

Ιατρικά κέντρα,

Ιατρικές επιστήμες,

Ιατρικά μηχανήματα,

Συμβολαιογρά-φοι,

Οικονομολόγοι,

Πολιτικοί μηχανικοί,

Τοπογράφοι,

Μηχανολόγοι,

Συγγραφείς,

Σχεδιαστές,

Διατροφολόγοι,

Γενετιστές,

Ενδυματολόγοι,

Συγκοινωνιολόγοι,

Περιβαλλοντολόγοι,

  • κλπ

 

 

Βιομηχανίες,

Βιοτεχνίες, 

Εισαγωγείς - Εξαγωγείς, 

Εξορύξεις, Λατομεία,

Δασικά προϊόντα,

Κατασκευαστές,

Μεταφορείς

Καταστηματάρχες,

Μικρές επιχειρήσεις,

Ιατρικά κέντρα, 

Ηλεκτρολόγοι,

Ηλεκτρονικοί,  

Προγραμματιστές,

Κινηματογραφιστές,

Μηχανολόγοι οχημάτων,

Βαρέων οχημάτων,

Εκτροφείς,

Παρασκευαστές τροφίμων,

Καλλιεργητές,

Αγροτικής ενασχόλησης,

κλπ...

 Επιχειρηματικότητα στην αλλοδαπή;


Ίδρυση, και εγκατάσταση επιχειρήσεως στην Βουλγαρία, κλπ

UA-38212899-1