Το Μεταφραστικό μας γραφείο επανήλθε σε πλήρη λειτουργία και είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήματα, αναθέσεις έργων κανονικά.

 

Μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά μέσω e-meil, τηλεφωνικά ή αφήνετε μήνυμα στον αυτόματο τηλεφωνητή μας.

 

 Η Ομάδα

animated-greece-flag-image-0012

Services
         

Our translation services include paper and electronic form constantly expanding into new areas and applications.

 

* Translations in all areas, thematic areas , level, etc

    -Similar and related services

           -Interpretation, Proofreading, Typing, Restructuring, etc.

* Foreign language teaching

     - Groups, individuals,

        - our premises, your chosen location, etc.

            - Participation in examinations for certification

          

Guidance towards second language acquisition and certification attainment for individuals and corporations alike, irrespective of age and demand, professional or not. Instruction carried out in your chosen location person to person, individually, group, etc.

    

 

Services

  Service 01: Translations                     Service 02: Interpretation                  Service 03: Transcription 

  Service 04: FL Acquuisition               Service 05: Guidance to FL Acquisition       Service 06: Enterprise in Bulgaria 

UA-38212899-1